Om

Webbplatsen informerar om radon, radonmätning och radon på arbetsplatser. Att mäta radon på arbetsplatser är arbetsgivarens ansvar. Radon är en gas som är osynlig, luktfri och färglös. Långvarig exponering av för höga nivåer av radon ökar risken för att utveckla lungcancer. Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten på en arbetsplats är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Enligt Folkhälsomyndigheten orsakar radon cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. 

I Sverige har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen. 2018 trädde den nya Strålskyddslagen om radon på arbetsplatser i kraft. Den nya lagen innebär krav för arbetsgivare vars arbetstagare exponeras för radonhalter över 200 Bq/m3. Strålsäkerhetsmyndigheten har ett delat tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Radonkraven regleras av Arbetsmiljölagen och Strålskyddsförordningen.