Om radon
Radon

Om radon

Radon är en osynlig smak- och luktfri gas som finns naturligt i berggrunden. Den kan sippra in i hus och byggnader genom otätheter i grunden, väggar och golv och utgöra en allvarlig hälsorisk. I Sverige beräknas radon vara den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och orsakar så mycket som cirka 400-500 dödsfall per år.

Hur utsätts man för radon?

Radonhalten i luften varierar beroende på var du bor, husets konstruktion och markförhållandena. Höga radonhalter kan förekomma i områden med berggrund som innehåller mycket uran.

Hur vet man om man har radon i sitt hus?

Det enda sättet att veta om du har radon i ditt hus är att mäta radonhalten. Du kan beställa hem ackrediterade radonmätare online från företag specialiserade på radon. Mätningen bör utföras under minst två månader under eldningssäsongen.

Vad gör man om man har radon i sitt hus?

Om radonhalten i ditt hus överstiger 200 Bq/m³, vilket är Folkhälsomyndighetens riktvärde, finns det åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten. Vanliga åtgärder är:

  • Förbättra ventilationen: Genom att förbättra ventilationen kan man späda radonhalten i inomhusluften.
  • Täta: Gasen kan sippra in i huset genom otätheter i grunden, väggar och golv. Att täta dessa läckor kan minska radonhalten i inomhusluften.
  • Installera en radonsug: En radonsug suger ut radon från under husgrunden och släpper ut det utomhus. Detta är en effektiv åtgärd om gasen kommer från marken under huset.

Vem ansvarar för att sänka radonhalten?

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att sänka radonhalten i sitt hus om den överstiger riktvärdet på 200 Bq/m³.

Vad kan man göra för att skydda sig?

Förutom att sänka radonhalten i ditt hus kan du också göra andra saker för att skydda dig mot radon:

  • Sluta röka: Rökning är den största riskfaktorn för lungcancer. Att sluta röka är det bästa du kan göra för att minska risken för lungcancer, oavsett om du har förhöjda radonhalter i ditt hus eller inte.
  • Ha en god inomhusmiljö: Se till att du har en god ventilation i ditt hus och se till att mäta radonhalten med jämna mellanrum.