Radon på arbetsplatsen

Så här mäter du radon på arbetsplatsen

Misstänker du att det är för höga halter av radon på arbetsplatsen? Att utföra en radonmätning är enkelt och något du kan göra själv.

Om människor utsätts för höga halter av radon kontinuerligt kan det i värsta fall leda till cancer. Radon orsakar cirka 500 lungcancerfall i Sverige varje år och är den näst största orsaken till lungcancer efter rökning. 

Radon på arbetsplatsen

Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten är högre än referensnivån på 200 Bq/m3. För att få en bra uppfattning om årsmedelvärdet bör en långtidsmätning göras. Mätningen ska pågå under minst två månader och ska göras under eldningssäsongen (1 oktober till och med 30 april). För ett snabbt resultat kan en korttidsmätning göras. Detta ger dock endast ett ungefärligt värde och är endast rådgivande. Om radonavläsningen visar att nivån överskrider referensnivån ska åtgärder vidtas. När det är åtgärdat ska ny kontrollmätning göras för att se att åtgärderna haft effekt och att halterna kommit ner under referensnivån på 200 Bq/m3.

Så här mäter du radon på arbetsplatsen

1. Beställ mätdosor för långtidsmätning hos ett ackrediterat företag.
2. Placera ut mätdosorna noga enligt instruktioner och anvisningar. Följ Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.
3. Mät minst två månader, helst mer.
4. Skicka tillbaka mätdosorna och protokollet.
5. Svar kommer inom några veckor

Att mäta radon på arbetsplatsen är arbetsgivarens ansvar. Om radonavläsningen visar att nivån överskrider referensnivån ska åtgärder vidtas.