Radon

Radon – näst vanligaste orsaken till lungcancer

Radon, när det finns i inomhusmiljön, utgör den näst vanligaste orsaken till lungcancer, efter rökning. Enligt uppskattningar från Strålsäkerhetsmyndigheten är radon i inomhusluften ansvarig för