Radon

Om radon

Radon är en osynlig smak- och luktfri gas som finns naturligt i berggrunden. Den kan sippra in i hus och byggnader genom otätheter i grunden,